Προγράμματα επιχειρήσεων

Δημιουργήσαμε τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής Γκίζη Ανδριέλου για να προσφέρουμε υπηρεσίες εξαιρετικής ποιότητας στην εκμάθηση ξένων γλωσσών και πληροφορικής και σε επαγγελματίες.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών αφορούν κλάδους όπως Πωλήσεις, Marketing, Χρηματοοικονομικό, Τραπεζικό, Γραμματειακό, Διοικητικό, Ανθρώπινου δυναμικού, Νομικό, Ιατρικό, Φαρμακευτικό, Μηχανολογικό, Τεχνικό, Ηλεκτρονικό, Διεθνή, Τουριστικό, Ξενοδοχειακό ή και συνδυασμό τους.

Τα προγράμματα πληροφορικής είναι ευέλικτα, γρήγορα και πρακτικά! Είναι ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τους στόχους των συμμετεχόντων με σκοπό την ευκολία και τη λειτουργικότητα στο χώρο εργασίας. Το περιεχόμενο το καθορίζει η εταιρία και μπορεί να περιλαμβάνει από γραμματειακή υποστήριξη και χειρισμό Η/Υ μέχρι προγραμματισμό και χρήση εξειδικευμένων εφαρμογών ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας.

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει και εκπαιδευτείτε οικονομικά! Όλα μας τα προγράμματα μπορούν να επιδοτηθούν κατά 45% από το ΛΑΕΚ, καθώς όλοι μας οι εκπαιδευτικοί είναι πιστοποιημένοι εισηγητές κατά ΛΑΕΚ.