Γιατί εμάς

Τι σημαίνει γνωρίζω καλά μια ξένη γλώσσα;
Τι σημαίνει γνωρίζω καλά υπολογιστές;

Σημαίνει ευκαιρίες! Σημαίνει εφόδια!
Ευκαρίες για σπουδές, επικοινωνία, προσωπική εξέλιξη, εφόδια για λαμπρό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό μέλλον σε μια παγκόσμια αγορά, διεύρυνση οριζόντων, ανάπτυξη φιλικών και επαγγελματικών σχέσεων, ευελιξία σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, προοπτικές και προσαρμοστικότητα!

Γιατί εμάς;

  • Είμαστε στο χώρο της ξένης γλώσσας από το 1980 και διαθέτουμε την πείρα των χρόνων στο να αναγνωρίζουμε τις ανάγκες σας ανάλογα με την ηλικία και τους στόχους σας.Γνωρίζουμε πώς να υλοποιήσουμε το εκπαιδευτικό πλάνο που θα σας καλύψει απόλυτα.
  • Πιστεύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας κι επενδύουμε σημαντικά στη συνεχιζόμενη επιμόρφωσή του. Στοχεύουμε σε σταθερές συνεργασίες εμπιστοσύνης.
  • Φροντίζουμε για τη συνεχή αναβάθμιση των ηλεκτρονικών μέσων που χρησιμοποιούμε. Διαθέτουμε σύγχρονο εργαστήριο υπολογιστών, διαδραστικούς πίνακες, φορητά μέσα και τις πιο τελευταίες εκδόσεις εφαρμογών.